Chords for BÍCH PHƯƠNG - Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau [Official M/V]

Chords for BÍCH PHƯƠNG - Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau [Official M/V]
Diagram Slider
Chord Sheet
layers Edit lyrics
O:OO
F
Cm
Gm
Ab
Bb
Fm
G
Eb
Diagram Slider
Chord Sheet
layers Edit lyrics
O:OO
3/4Time Signature
arrow_back
0SHIFT
arrow_forward
BPM
doneclose
thumb_up 0 thumb_down 0
format_line_spacing visibility layers_clear edit
Chord Sheet
file_download Download as pdf music_note midi
F
Cm
Gm
Ab
Bb
Fm
G
Eb

N

F

Cm

Gm

Ab

Cm

Gm

Ab

Bb

Cm

Gm

Ab

Cm

Gm

Ab

Cm

Ab

Cm

Gm

Ab

Bb

Ab

Bb

Cm

Bb

Ab

F

Cm

Bb

Cm

Fm

Gm

Ab

Gm

Cm

Fm

Ab

G

Bb

Cm

Fm

Ab

Bb

Cm

Ab

Bb

Fm

Ab

Bb

F

Gm

Ab

Bb

Gm

Cm

Bb

Ab

Bb

Cm

G

Ab

Bb

Cm

Bb

Ab

Bb

F

Eb

Ab

Bb

Eb

Gm

Cm

Bb

Fm

Gm

Ab

Eb

Ab

Bb

Fm

Gm

Eb

Fm

Bb

Cm

Fm

Ab

Bb

Cm

Fm

Ab

Bb

Cm

Bb

Ab

Bb

Fm

Ab

Bb

Cm

Bb

Ab

Bb

Fm

Ab

Bb

Cm

Bb

Ab

Bb

Cm

Ab

Cm

Gm

Ab

Cm

Gm

Private lock Publiclanguage
play_circle_outline Start Jamming...
delete_forever
Delete
cancel
Cancel
cloud_done
Save
arrow_back arrow_forward backspace

playlist_add
fast_rewind play_circle_filled fast_forward
volume_up
tune
Tune Chords