Chords for Còn Tuổi Nào Cho Em (Trịnh Công Sơn) - Hòa Tấu Guitar (Nhạc Không Lời) - Guitarist Nguyễn Bảo Chương

Chords for Còn Tuổi Nào Cho Em (Trịnh Công Sơn) - Hòa Tấu Guitar (Nhạc Không Lời) - Guitarist Nguyễn Bảo Chương
Diagram Slider
Chord Sheet
layers Edit lyrics
O:OO
F#m
Em
A
C
B
E
Am
Bm
Diagram Slider
Chord Sheet
layers Edit lyrics
O:OO
3/4Time Signature
arrow_back
0SHIFT
arrow_forward
BPM
doneclose
thumb_up 0 thumb_down 0
format_line_spacing visibility layers_clear edit
Chord Sheet
file_download Download as pdf music_note midi
F#m
Em
A
C
B
E
Am
Bm

N

F#m

Em

A

C

B

E

Em

Am

Em

Am

B

E

A

Em

Am

Em

C

B

Em

Am

Em

B

E

Em

Am

Em

C

B

Em

Am

Em

C

E

Am

B

E

Am

Em

C

Am

C

B

E

Em

Am

Em

C

B

E

Am

Em

E

Am

Em

C

Am

Bm

E

Am

Em

C

Am

F#m

B

E

B

Am

Em

A

Am

Em

C

B

Em

Am

B

Em

Am

Em

Am

B

Em

Am

Em

Am

Em

C

B

Em

Am

B

Em

Am

E

Am

E

B

E

Private lock Publiclanguage

albumYou may also like to play

play_circle_outline Start Jamming...
delete_forever
Delete
cancel
Cancel
cloud_done
Save
arrow_back arrow_forward backspace

playlist_add
fast_rewind play_circle_filled fast_forward
volume_up
tune
Tune Chords