Chords for Thơ Tình Cuối Mùa Thu | Thùy Chi | Giai Điệu Tự Hào

Thơ Tình Cuối Mùa Thu | Thùy Chi | Giai Điệu Tự Hào chords sheet
Diagram Slider
Chord Sheet
layers Edit lyrics
O:OO
C
Gm
Eb
Cm
F
Bb
Dm
Diagram Slider
Chord Sheet
layers Edit lyrics
O:OO
3/4Time Signature
arrow_back
0SHIFT
arrow_forward
BPM
doneclose
thumb_up 0 thumb_down 0
format_line_spacing visibility layers_clear edit
Chord Sheet
file_download Download as pdf music_note midi
C
Gm
Eb
Cm
F
Bb
Dm

N

C

Gm

Eb

C

Gm

Eb

C

Cm

Gm

Eb

Gm

Eb

Gm

F

Bb

Cm

Gm

Bb

Eb

F

Gm

Bb

Dm

Eb

F

Gm

F

Bb

Cm

Eb

Dm

Bb

Dm

Gm

Eb

Cm

Gm

Eb

Cm

Gm

Eb

Gm

Eb

Gm

Bb

Cm

Gm

Eb

F

Gm

F

Bb

Dm

Eb

F

Gm

Bb

Cm

Eb

Dm

Bb

Dm

Gm

Cm

C

Gm

Eb

C

Cm

Gm

Eb

Gm

C

Eb

Gm

Dm

Gm

Cm

Private lock Publiclanguage
play_circle_outline Start Jamming...
delete_forever
Delete
cancel
Cancel
cloud_done
Save
arrow_back arrow_forward backspace

playlist_add
fast_rewind play_circle_filled fast_forward
volume_up
tune
Tune Chords