Chords for Vỡ (OST Siêu Sao - Siêu Ngố) - Sáng Tác: Trường Giang, Trình Bày: Đức Phúc

Chords for Vỡ (OST Siêu Sao - Siêu Ngố) - Sáng Tác: Trường Giang, Trình Bày: Đức Phúc
Diagram Slider
Chord Sheet
layers Edit lyrics
O:OO
Ab
Eb
Fm
Bb
Gm
C
G
Cm
D
F
Dm
Diagram Slider
Chord Sheet
layers Edit lyrics
O:OO
3/4Time Signature
arrow_back
0SHIFT
arrow_forward
BPM
doneclose
thumb_up 0 thumb_down 0
format_line_spacing visibility layers_clear edit
Chord Sheet
file_download Download as pdf music_note midi
Ab
Eb
Fm
Bb
Gm
C
G
Cm
D
F
Dm

N

Ab

Eb

Fm

Bb

Eb

Ab

Gm

Fm

C

G

Cm

Fm

Bb

Gm

Ab

D

G

Cm

Fm

Bb

Gm

Ab

Gm

Fm

G

Cm

Fm

Bb

Eb

Ab

Gm

Fm

G

Fm

Bb

Eb

Ab

F

G

Cm

Fm

Bb

Eb

Ab

Eb

Gm

Fm

G

Cm

Fm

Bb

Eb

Ab

Gm

Fm

G

Cm

Fm

Eb

Ab

Gm

Fm

G

Fm

Bb

Eb

Ab

Dm

G

Cm

Fm

Bb

Eb

Ab

Gm

Fm

G

Fm

Bb

Eb

Ab

Dm

G

C

Dm

G

Cm

N

G

Cm

Fm

Bb

Eb

Private lock Publiclanguage

albumYou may also like to play

play_circle_outline Start Jamming...
delete_forever
Delete
cancel
Cancel
cloud_done
Save
arrow_back arrow_forward backspace

playlist_add
fast_rewind play_circle_filled fast_forward
volume_up
tune
Tune Chords